Játékszabályzat

PROLAN Irányítástechnikai Zrt.

Karrier portál promóciós nyereményjáték

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

1.Karrier portál nyereményjátékotPROLAN Irányítástechnikai Zrt. (2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3., Cg.: 13 10 040721, adószám: 12351846-2-13) szervezi és bonyolítja.

Karrier portál nyereményjáték feltétele jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadása.

2. A játék időtartama: 2018. október 11. 0:00 perctől – 2018. november 15. 23:59 percig

3. A játékban való részvétel módja és általános feltételei:

A játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A játékban nem vehetnek részt a PROLAN Irányítástechnikai Zrt. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói.

A játékban történő részvételre való jelentkezés: https://prolan.hrfelho.hu/ oldalon regisztrációval és a nyereményjáték jelen szabályzatának elfogadásával.

A nyereményjáték során kezelt adatok:

  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám

Az adatkezelés jogalapja: Résztvevő hozzájárulása

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték lebonyolítása, résztvevő részvételének biztosítása.

A személyes adatok kezelésének részletes szabályaival kapcsolatban részletes tájékoztató található a https://prolan.hrfelho.hu/adatvedelmi-tudnivalok oldalon.

4. Nyeremény:

1db 50.000 Ft értékű Meglepkek.hu ajándékutalvány

5. A sorsolás időpontja, helyszíne: A sorsolásra az alábbi időpontban kerül sor: 2018. november 20. 14:00, PROLAN Irányítástechnikai Zrt. székhelye.

A sorsolás helyszíne: 2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3.

6. Nyertesek: a sorsolás alkalmával a szervező 1 db nyertest és 2 db pótnyertest sorsol ki. A sorsolást követően a nyertes(eke)t a szervező a hirdetést feladó felhasználói profilhoz kapcsolódó e-mail címen e-mailben, a sorsolást követő 3 munkanapon 3 alkalommal értesíti.

A nyeremény átvételére kizárólag személyesen, a személyazonosság igazolásával, 2018.11.21-2018.12.20 közötti bármelyik munkanapon, 8:00-16:30 között lehetséges a PROLAN Irányítástechnikai Zrt. székhelyén. A nyeremény elszállításáról a nyertes köteles gondoskodni!

A nyertes kártérítésre nem jogosult, amennyiben a nyeremény átvételére önhibájából nem kerül sor.

A nyeremény készpénzre nem váltható át.

A nyeremény másra nem ruházható át.

Amennyiben a nyertes cselekvőképessége korlátozott, vagy cselekvőképtelen, a nyeremény átvételére kizárólag törvényes képviselőjével együttesen jogosult.

7. Egyéb rendelkezések: a PROLAN Irányítástechnikai Zrt. jogosult arra, hogy jelen promóciós játékot bármely időpontban bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból megszüntesse vagy a jelen játékszabályzatot megváltoztassa, ebben az esetben gondoskodik a játék résztvevőinek megfelelő tájékoztatásáról. A játékszabályzat módosítása a Weboldalon történő közzététellel válik hatályossá.

A PROLAN Irányítástechnikai Zrt. a hibásan vagy hiányosan megadott adatokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kárért felelősséget nem vállal.

A PROLAN Irányítástechnikai Zrt. kizár mindenféle, a jelen promóciós játék esetleges hibájából, hiányosságából, hibás működéséből eredő kártalanítás vagy kártérítés iránti igényt.

A PROLAN Irányítástechnikai Zrt. kizár minden felelősséget a nyeremény bármely hibájával illetve hiányosságával, valamint azzal kapcsolatban, hogy a nyeremény mennyire felel meg a nyertes elvárásainak. A nyertes a nyereménnyel kapcsolatos bármely szavatossági, jótállás, termékszavatossági vagy egyéb, a termék hibájából, illetve a gyártó és forgalmazó hibás teljesítéséből eredő igényt kizárólag a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben jogosult érvényesíteni.

Budapest, 2018. október 10.